دیزاین میز شام


Sorry, registration has ended.

یکی از مهمترین مواردی که در پذیرایی باید دقت شود . دیزاین میز شام برای مهمانان , مهمانان ویژه و عروس و داماد می باشد. میز شام باید در نهایت هنر و سلیقه تزئین شود. مهمترین بخش رضایتمندی مهمانان در مراسم عروسی رضایت آنها


  • Date: 07/24/2019 08:00 PM
  • Location: 3557 Pretty View Lane, Alderpoint CA (Map)

Price: 75

Description

یکی از مهمترین مواردی که در پذیرایی باید دقت شود . دیزاین میز شام برای مهمانان , مهمانان ویژه و عروس و داماد می باشد. میز شام باید در نهایت هنر و سلیقه تزئین شود. مهمترین بخش رضایتمندی مهمانان در مراسم عروسی رضایت آنها از نحوه پذیرایی و شیک بودن میز شام می باشد. در تزئین میز شام باید دقت شود که تمامی غذاها به صورت مناسب در روی میز پراکنده شود تا همه مهمانان بتوانند از پذیرایی در تالار عروسی  لذت ببرند.در تزئین میز و غذای عروس

I BUILT MY SITE FOR FREE USING